Wat zijn Bach Bloesem remedies?

De Bach Bloesem remedies zijn ondersteunende middelen die evenwicht brengen bij negatieve gevoelens en emoties.
Alles wat leeft heeft een energieveld, mensen, dieren en planten. Zolang de energie ongestoord kan stromen zijn er geen problemen. Zowel lichamelijke klachten als emoties kunnen de energiestroom verstoren en klachten geven zoals spanning, hoofdpijn en slapeloosheid.

De Bloesemremedies die Dr.Bach ontwikkeld heeft hebben een corrigerende werking op de energiestromen. Voor verschillende emotionele conflicten zijn verschillende Bach Bloesems beschikbaar. Een persoonlijke Bach Bloesem remedie, die kan bestaan uit een combinatie van verschillende bloesems, kan de energie weer correct laten stromen. Hierdoor verdwijnen gerelateerde klachten.

Hoe werken de Bach Bloesem remedies?

Volgens de theorie van Dr. Bach, ontwikkeld in het jaar 1920, komen gezondheidsproblemen voort uit negatieve gemoedstoestanden die hij in 7 groepen heeft geplaatst, te weten; angst, onzekerheid, onvoldoende interesse in het hier en nu, eenzaamheid, overgevoeligheid voor invloeden, moedeloosheid of wanhoop, overbezorgdheid over het welzijn van anderen. De verhoogde energetische waarde van de bloesems beïnvloeden onze gemoedstoestand op een positieve manier. De bloesems maken dat er een positieve kijk ontstaat op het leven en een lekker fit gevoel.
Op geheel natuurlijke wijze worden de gemoedstoestanden bij bepaalde gebeurtenissen in de loop van de dag beter in evenwicht gehouden en leren de druppels ons in harmonie te zijn met onszelf.

De Bloesem druppels kunnen als ondersteuning dienen naast verschillende andere therapieën die binnen de praktijk worden gegeven.
Tevens kan er een opzichzelfstaand consult worden afgesproken inclusief een flesje Bach Bloesems die dan op persoonlijke basis worden samengesteld.
De druppeltjes kunnen altijd worden nabesteld zonder dat daar een nieuwe afspraak voor gemaakt hoeft te worden.

Andere behandelingen:

Bach Bloesem Remedies