Regressie therapie

Wat is regressie?

We dragen allemaal een verleden met ons mee vol herinneringen die zowel positief als negatief kunnen zijn. Het zijn juist de negatieve herinneringen waar je hinder van kunt ondervinden op latere leeftijd.
Als kind mocht je meestal je boosheid, verdriet en angsten maar tot op zekere hoogte uiten. Al in de wieg leerde je geduld te hebben want wanneer je honger had, of buikkrampjes, was je totaal afhankelijk van de reactie van je vader of moeder. Soms werd je gehuil ook niet begrepen en kon het ook zo zijn dat er niemand was om je een knuffel te geven. Wellicht heb je ook wel ervaren dat je gehuil werd bestraft met een boze, geïrriteerde blik, of in het ergste geval met een pak slaag. Hierdoor hebben we al in een vroeg stadium van ons leven geleerd dat huilen niet altijd veel zin had en boosheid niet altijd werd gewaardeerd.

Op latere leeftijd verliezen we allemaal in meer of mindere mate de vrijheid om te mogen zijn wie we oorspronkelijk waren…..Er zijn regels, prestatiedruk, vooral ‘niet opvallen’ en emoties niet te veel laten zien. Op deze manier ontstaan angsten, faalangsten, minderwaardigheidgevoel, sociale terughoudendheid en het onvermogen om te mogen genieten, vanzelf. Ieder mens heeft in zijn leven een deel van zijn emoties weggestopt en onderdrukt.

Hoe werkt regressie?

Wanneer emoties langdurig worden onderdrukt ontstaan er blokkades in je lichaam. Uiteindelijk zullen deze blokkades leiden tot lichamelijke klachten. Soms kan het jaren duren voordat je lichaam ziek wordt van alles wat is weggestopt en verdrukt. Bij het opruimen van deze ‘oude pijn’ en traumatische ervaringen zullen geestelijke en lichamelijke klachten verdwijnen.
Tijdens een regressiesessie ben je in staat om terug te gaan naar je verleden waar het probleem is ontstaan. In een vorm van diepe ontspanning (trans) kunnen traumatische ervaringen naar boven komen en worden verwerkt. Door middel van regressie ben je in staat om tot de bron van je problemen te komen en deze blijvend op te lossen.

Het verleden kan niet worden veranderd, negatieve ervaringen kunnen niet ongedaan worden gemaakt….Wat we wel kunnen is de manier waarop we iets hebben ervaren be├»nvloeden en ‘repareren’. Door verwerking en acceptatie worden blokkades opgeheven en zullen psychische en lichamelijke klachten verdwijnen. Dit is geen makkelijke weg, maar wel de enige manier om herinneringen waar we hinder van hebben te verlaten en verder te gaan als een sterk persoon die zijn geschiedenis kent en ermee kan leven!!!